Máy đo dòng điện Tes AFLEX-6300

  • Phân tích chất lượng điện năng cho hệ thống ba pha đơn và cân bằng
  • Phân tích hài hòa điện áp và dòng điện (thứ 1 đến thứ 50)
  • Phép đo RMS thực sự của V với độ chính xác cơ bản 0,5%