Máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ Prova 830

  • Hiển thị đồ họa màu của 8 đường cong cùng một lúc
  • Hiển thị giá trị tối đa và tối thiểu cho mỗi đầu vào
  • Lựa chọn 11 loại cặp nhiệt điện
  • Ổ cắm dễ dàng cho đầu nối mini cặp nhiệt điện
  • Độ chính xác cơ bản 0,1% ± 1 ℃ (loại K)