Máy đo hạt bụi Testo 380

  • Xử lý dễ dàng và vận chuyển dễ dàng
  • Giải pháp hoàn chỉnh cho hệ thống nhiên liệu rắn, dầu khí 
  • Đo lường vật chất, đo đồng thời O2 và CO