Máy đo hạt nano cầm tay Testo NanoMet3

  • Hoạt động dễ dàng và độ tin cậy cao
  • Đánh giá phạm vi nồng độ hạt rộng
  • Bốc hơi và pha loãng khí thô
  • Phản ứng nhanh với sự thay đổi của tải động cơ
  • Dễ dàng trình bày các giá trị đo lường