Máy đo khí CO Testo 315-4

  • Đo carbon monoxide độ chính xác cao trong không khí xung quanh
  • Thử nghiệm TÜV theo EN 50543
  • Thuận tiện, dễ dàng thao tác
  • Dữ liệu có thể được in ra trên trang web