Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm Tenmars ST-502

  • Phạm vi đo CO2: 0 đến 9999ppm.
  • Phạm vi đo nhiệt độ: 32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C).
  • Phạm vi đo độ ẩm: 1% ~95%.
  • USB lưu trữ dữ liệu: 50.000 kết quả.