Máy đo khí Co2 Testo 480

  • Đo lưu lượng không khí trong ống dẫn.
  • Đo nhiệt độ trong phòng thí nghiệm.
  • Đo độ ẩm trong sản xuất, độ ẩm không khí.
  • Đo chênh lệch áp suất trong phòng sạch.
  • Phân tích chỉ số không khí.