Máy đo khí đa năng Testo 435-2

  • Cảm biến áp suất chính xác bên trong có sẵn (chỉ 435-3 và 435-4)
  • Khả năng in (đo lường, với ngày tháng và thời gian)
  • Dữ liệu ghi lên tới 10.000 lần đọc (chỉ 435-2 và 435-4)