Máy dò khí gas cầm tay Testo 317-2

  • Hiển thị nồng độ khí qua thanh hiển thị
  • Tự kiểm tra cảm biến sau khi bật
  • Cao độ báo động tăng cùng với nồng độ khí
  • Giám sát pin với màn hình quang học