Máy đo khí hậu Testo 445 đa năng: Thiết bị đo khí đa năng

  • Giao diện RS232 kết nối thiết bị với PC
  • Vật liệu vỏ ABS chắc chắn
  • Màn hình LCD sáng với 4 dòng
  • Được hỗ trợ bởi pin 9V
  • Kích thước: 8 x 3 x 2 in. (215 x 68 x 47 mm)