Máy đo khí thải Testo 320

  • Vỏ siêu cứng.
  • 30 giây khởi động.
  • Thao tác rảnh tay.
  • Dễ dàng xem và thay thế bộ lọc.
  • Lưu trữ lên đến 500 bài kiểm tra.
  • Điều hướng biểu tượng đơn giản