Máy đo khí thải Testo 330-2G LL

  • Hiển thị đồ họa trực quan
  • Đồ họa đơn giản cảnh báo bạn khi các thông số đốt cháy nằm ngoài phạm vi
  • Cảm biến cuộc sống lâu dài với bảo vệ quá mức
  • Đo CO lên đến 30.000 ppm