Máy đo khí thải Testo 340

  • Phạm vi đo mở rộng để sử dụng trong môi trường có nồng độ khí cao
  • Cảm biến khí được hiệu chuẩn trước để thay đổi cảm biến nhanh chóng và dễ dàng
  • Chênh lệch áp suất tích hợp và đo lưu lượng khí để tính toán lưu lượng khối