Máy đo không khí Fluke 975V

  • Đo, lưu trữ và hiển thị đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, CO 2 và CO trên màn hình LCD sáng, có đèn nền
  • Đo lưu lượng khí và vận tốc khí chỉ với một lần chạm với que đo có sẵn*
  • Nhiệt độ bầu ướt và điểm sương
  • Tính toán % không khí ngoài trời
  • Tính năng hiệu chuẩn trường CO 2 và CO
  • Chức năng tự kiểm tra khi khởi động
  • Đèn nền tự động