Máy đo lưu lượng không khí Fluke 922 (đo áp suất, lưu lượng, tốc độ khí, nhiệt độ)

  • Đo áp suất: ± 40 mbar
  • Đo tốc độ khí: 250 đến 16.000 fpm
  • Đo lưu lượng khí: 0 đến 99.999 / 1 m 3
  • Đo nhiệt độ: 0 ° C đến 50 ° C
  • Đồng hồ mạnh mẽ cung cấp chênh lệch và áp suất tĩnh, tốc độ không khí và lưu lượng
  • Các ống màu thuận tiện giúp giải thích hợp lý các bài đọc áp lực