Máy đo màu TES-135A

  • Lưu trữ 9 màu – màu mục tiêu khác biệt.
  • Chức năng hiệu chuẩn người dùng đảm bảo độ chính xác cao hơn.
  • Bộ nhớ tự động (99 bộ) & chức năng Đọc.
  • Giao diện mini-USB.
  • Chức năng tự động tắt nguồn.