Máy đo năng lượng mặt trời TES-132

  • Phạm vi phổ rộng.
  • Tuyệt vời ổn định lâu dài.
  • Cosine sửa lại.
  • Đo lường truyền tự động.
  • Chọn nguồn hoặc truyền.
  • Đo năng lượng mặt trời.