Máy đo năng lượng mặt trời TES-1333R

  • Phạm vi phổ rộng
  • Cosine đã sửa
  • Đo lường truyền tự động
  • Chọn nguồn hoặc truyền
  • Chức năng cài đặt hệ số hiệu chỉnh người dùng
  • Cảm biến ánh sáng kết thúc