Máy đo nhiệt chuyên nghiệp Testo 885

  • Độ nhạy nhiệt <30 mK = để có thể nhìn thấy những chênh lệch nhiệt độ nhỏ nhất
  • Bạn cũng có thể chọn lưu ảnh nhiệt dưới dạng JPEG
  • Rất nhiều góc máy quay đều khả thi mà không gặp vấn đề gì: nhờ tay cầm xoay tiện lợi và màn hình gập, có thể xoay