Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-182

  • Nhiệt độ: -20°C~60°C. Độ chính xác: ±0.8°C (0°C ~40°C)
  • Độ ẩm: 1%~99%. Độ chính xác: ±3.0%RH (20%RH~80%RH).
  • Độ phân giải: 0.1%RH, 0.1°C, 0.1°F.
  • Bộ nhớ lưu trữ: 30.000.