Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-183

  • Phạm vi đo nhiệt độ: 0℃ – 60℃. Độ chính xác: ±0.8 ℃
  • Phạm vi đo độ ẩm: 1 ~ 99%RH. Độ chính xác:±3% (30~90%RH).
  • Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản: -10 – 60℃; <70% RH.
  • Thời gian phản hồi đo nhiệt độ: 4s.