Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-183P

  • Thời gian hoạt động: 200 giờ trong thời gian sử dụng liên tiếp.
  • Hiển thị: Màn hình LCD kép. Giá trị tối đa trên màn hình chính là 1999
  • Phạm vi đo nhiệt độ: -20°C ~ 60°C. Độ chính xác: ± 0,8 ℃.
  • Phạm vi đo độ ẩm: 1% ~ 99% rh. Độ chính xác: ± 3% (20 ~ 80% rh, @ 25 ℃) ± 5% (80%, @ 25 ℃).