Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-184

  • Độ ẩm: 1% ~ 99%rh.
  • Nhiệt độ: -20°C – 60°C. Hiển thị:
  • Màn hình LCD kép.
  • Khả năng ghi dữ liệu với Kích thước bộ nhớ: 30.000 dữ liệu.
  • Độ phân giải: 0,1% rh, 0,1°C, 0,1°F.