Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-185D

  • Thang đo nhiệt độ: -4º–140ºF(-20º– 60ºC).
  • Độ chính xác: ±1.8ºF/±1.0ºC (23º – 104ºF / -5º – 40ºC).
  • Thang đo độ ẩm: 5% – 95%.
  • Độ chính xác: ±2.5%RH (25ºC. 20% – 80%).
  • Dữ liệu lưu trữ đạt 30.000 kết quả.