Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-730

  • Phạm vi nhiệt độ: -20℃~ 50℃ / -4℉ ~ 122℉
  • Độ chính xác nhiệt độ: +/- 1℃ / 1.8℉
  • Phạm vi đo độ ẩm: 1% ~ 99% rh.
  • Độ chính xác độ ẩm tương đối: +/- 3,5% @ 25℃cho 20% ~ 90% rh,