Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1360A

  • Màn hình kép
  • Độ phân giải cao 0,1% rh, 0,1oC & 0,1.
  • Phạm vi đo độ ẩm và nhiệt độ tương đối rộng (℃ &).
  • Nhiệt độ điểm sương
  • Bộ nhớ dữ liệu và chức năng đọc (99 bộ)