Máy đo độ ẩm nhiệt độ TES-1369B

  • Giám sát môi trường nhiệt độ khu vực.
  • Đo lường WBGT nhanh để đánh giá căng thẳng nhiệt môi trường.
  • Đo vận tốc không khí.
  • Đọc ghi tối đa / tối thiểu.
  • Tự động ghi dữ liệu.
  • Dung lượng bộ nhớ dữ liệu thủ công.