Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 176H1 (4 kênh)

  • Đo nhiệt độ và độ ẩm song song
  • Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài để đo nhanh, chính xác
  • Màn hình lớn, dễ đọc
  • Bộ nhớ dữ liệu lớn có khả năng lưu trữ 2.000.000 phép đo