Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 608-H1

  • Tính điểm sương
  • Hiển thị tối đa / phút
  • Cảm biến độ ẩm không bị ảnh hưởng bởi sự ngưng tụ
  • Ổn định trong thời gian
  • Không có chi phí bảo trì

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999