Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Testo 184 G1

  • Thời gian hoạt động không giới hạn
  • Tất cả trong một bộ ghi dữ liệu: dữ liệu đo PDF, tệp cấu hình và hướng dẫn sử dụng
  • Tạo ngay lập tức một báo cáo PDF trực tiếp sau khi kết nối với máy tính