Máy đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi Testo Saveris 2-H1

  • Tự động theo dõi nhiệt độ và độ ẩm với đầu dò tích hợp
  • Hệ thống ghi dữ liệu WiFI với cài đặt và vận hành dễ dàng
  • Gọi dữ liệu đo bất cứ lúc nào thông qua điện thoại thông minh, máy tín