Máy đo nhiệt độ hai kênh Tenmars TM-82N

  • Màn hình hiển thị song song hai dòng LCD.
  • Đo nhiệt độ kết nối 1 lúc 2 đầu đo
  • Đo nhiệt độ với đầu đo kiểu K hoặc J.
  • Các chức năng xem: Max/Min/Avg/Hold.
  • Chọn lựa đơn vị hiển thị: °C/°F.