Máy đo nhiệt độ Kiểu K TES-1319A

  • Loại đầu vào cặp nhiệt điện K Kiết.
  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • Chức năng MAX / MIN / AVG.
  • Chức năng bù đắp.
  • ℃ / Người dùng chọn lọc.
  • Độ phân giải 0,1oC / 0,1.
  • Chức năng tự động tắt nguồn.
  • Chức năng bộ nhớ và đọc.