Máy đo nhiệt độ TES-1306

  • Đầu vào cặp nhiệt điện loại K / J
  • Tự động khác nhau
  • Giữ dữ liệu
  • Tối đa / tối thiểu đọc
  • Đọc tương đối