Máy đo nhiệt độ TES-1311A / TES-1312A

  • Chức năng giữ dữ liệu.
  • Chức năng MAX / MIN / AVG.
  • Chức năng bù đắp.
  • ℃ / Người dùng chọn lọc.
  • Độ phân giải 0,1oC / 0,1..
  • Chức năng tự động tắt nguồn.
  • Chức năng Bộ nhớ và Đọc. (1311A)