Máy đo nhiệt độ Testo 625

  • Đo nhiệt độ không khí / rh
  • Tính điểm sương / nhiệt độ bầu ướt
  • Hiển thị giá trị tối thiểu / tối đa, chức năng giữ, chế độ tắt nguồn
  • Tích hợp cảm biến độ ẩm lâu dài cho chất lượng lâu dài