Máy đo nhiệt độ Testo 635-2

  • Tùy chọn cảm biến có sẵn cho độ ẩm, nhiệt độ, điểm sương áp lực và đo áp suất tuyệt đối
  • Có thể kết nối 2 cảm biến cắm và 3 cảm biến không dây
  • Bộ nhớ siêu cỡ cho tối đa 10 000 bài đọc
  • Bao gồm cáp USB và phần mềm PC để lưu trữ và ghi nhật ký dữ liệu đo