Máy đo nhiệt độ Testo 645

  • Đo độ ẩm độ chính xác cao lên đến ± 1% rh
  • Bộ nhớ đọc nội bộ (3.000 bài đọc)
  • Đánh giá dữ liệu thuận tiện thông qua phần mềm PC tùy chọn
  • Khả năng gắn một loạt các đầu dò tùy chọn thực sự rộng nhờ một danh mục phụ kiện lớn