Máy đo nhiệt độ tham chiếu Fluke 1523

Ba loại cảm biến

  • PRT: –200 °C đến 1000 °C
  • Cặp nhiệt –200 °C đến 2315 °C
  • Điện trở nhiệt chính xác: –50 °C đến 150 °C

Độ chính xác

  • PRT: lên tới ±0,011 °C
  • Cặp nhiệt: ±0,24 °C cho J,K,L,M
  • Điện trở nhiệt chính xác: ±0,002 °C