Máy đo nồng độ khí CO, CO2 Testo 350

  • Phạm vi đo tăng cho phép đo không giới hạn ngay cả khi nồng độ khí cao hơn
  • Cảm biến khí dễ thay đổi và dễ dàng tiếp cận các bộ phận mặc
  • Nhà ở kín có bảo vệ tác động tích hợp để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt