Máy đo PH Testo 205

  • Lý tưởng để đo giá trị pH và nhiệt độ trong môi trường bán rắn, ví dụ như trong thịt
  • Đầu đo pH kết hợp với đầu dò nhiệt độ – người dùng có thể thay đổi
  • Đo pH không cần bảo trì nhờ chất điện phân gel với nhận dạng giá trị cuối cùng tự động 
  • Hiển thị hai dòng, chiếu sáng: giá trị pH và nhiệt độ trong nháy mắt

 

Hãy liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất.
Zalo: 09 777 65 444 hoặc 0948 999 654
0949.883.999