Máy đo rò rỉ khí Testo 316-2

  • Báo động quang học và âm thanh với màn hình hiển thị thanh để theo dõi tăng nồng độ khí nguy hiểm
  • Bơm tích hợp
  • Hiển thị xu hướng hiển thị rò rỉ tối đa
  • Đầu dò đo linh hoạt cho những nơi không thể tiếp cận