Máy đo sóng điện từ Tenmars TM-196

  • Dải đo: 38mv to 11v/m
  • Màn hình: 4 1/2 chữ số đọc tối đa 19999
  • Tần số: 10MHz ~ 8GHz
  • Đơn vị đo: mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m2 , mW/m2 , µW/cm2