Máy đo tốc độ gió áp suất vi sai Testo 512-10WC

  • Tích hợp bù mật độ.
  • Tính giá trị trung bình.
  • Giữ chức năng đóng băng bài đọc.
  • Tối thiểu và tối đa nút hiển thị cả hai dòng chảy và áp suất.