Máy đo tốc độ gió AVM-303

  • Nhạy cảm và chính xác
  • Thiết kế công thái học và dễ sử dụng
  • LCD lớn 4 chữ số (Màn hình tinh thể lỏng)
  • Cáp cuộn 1,8 mét và đai ốc gắn để kéo dài
  • Sự tiêu thụ ít điện năng