Máy đo tốc độ vòng quay Testo 470

  • Dễ vận hành chỉ bằng một tay
  • Phạm vi đo quang: 1 đến 99,999 rpm
  • Khoảng cách đo quang học lên đến 600 mm (khoảng 2 ft.)
  • Phạm vi đo cơ học: 0,1 đến 19,999 rpm
  • Tiết kiệm có nghĩa là và min./max. giá trị cũng như lần đọc đo lường cuối cùng