Máy đo tỷ số biến áp PROVA 1660

  • Truyền thông không dây màu xanh với PC.
  • Chọn bộ lọc để loại bỏ nhiễu trường (Chậm, Bình thường, Nhanh).
  • Vô hiệu hóa hoặc bật tự động tắt nguồn với thời gian lập trình.
  • Đồng hồ lịch tích hợp hồ sơ có dấu ngày và thời gian.