Máy đo gió cầm tay testo 410-1

  • Máy đo gió cánh quạt với cánh quạt 30 mm được lắp đặt cố định
  • Đo vận tốc không khí và nhiệt độ không khí
  • Tính toán gió lạnh và lực gió Beaufort
  • Thực tế: với chức năng lấy trung bình một điểm, tối đa / phút và giữ