Máy đo vận tốc lưu lượng gió Testo 425

  • Đo nhiệt độ và lưu lượng cũng như tính toán lưu lượng thể tích
  • Đầu dò kính thiên văn mở rộng gắn vĩnh viễn – chiều dài tối đa 820 mm, đường kính 7,5 mm
  • Với tính trung bình đơn và đa điểm
  • Chức năng giữ, hiển thị giá trị tối thiểu / tối đa, chức năng Tự động tắt