Máy ghi dữ liệu đo nhiệt 4 kênh TES-1384

  • 4 chức năng đầu vào Hiển thị nhiệt độ T1 / T2 / T3 / T4.
  • Lập trình báo động Hi – Lo cho 4 đầu vào.
  • Hiển thị các giá trị MAX, MIN, MAX, MIN MIN và AVG của 4 đầu vào.
  • Cài đặt đầu vào độc lập (loại cặp nhiệt điện, giá trị cảnh báo Hi – Lo).
  • Chức năng Bộ nhớ và Đọc (99 bộ)